lords prayer words - traditional and contemporary prayers

The Lord's Prayer
in Irish Gaelic


Ár n-Athair

Ár n-Athair atá ar neamh,
Go naofar d'ainim,
Go dtagfadh do ríocht,
Go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
(Ach ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc,)


pray the serenity prayer
pray this famous prayer here

I can have peace of mind only when I forgive rather than judge."

Gerald Jampolsky