lords prayer words - traditional and contemporary prayers

The Lord's Prayer
in Welsh


Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw;
deled dy deyrnas;
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol,
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen.


(The 1988 Welsh Bible)


make a prayer request
post your prayers here

We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.

Martin Luther King, Jr. (1929-1968)